W przygotowaniu

Projekty w przygotowaniu

Twórczo i Kreatywnie; podążając za Bożym głosem i jego wiatrem tworzymy kolejne projekty. Marzymy, by każdy z nich pomnożył ekstremalny poziom uwielbienia Zasiadającego Na Tronie!

Więcej
Szkoła przeznaczona dla wszystkich związanych z uwielbieniem: dla każdego, kto jest głodny, pragnie rozwoju poszukując Ekstremalnej Bożej Chwały. Na szkole dotkniemy tematów związanych z biblijnymi podstawami uwielbienia: od historii do form oddawania chwały opisanych w Piśmie – po praktyczne realizowanie biblijnych wzorców uwielbienia. Miejsce, w którym dążeniem będzie by słowo stało się życiem, by teoria była jedynie fundamentem praktyki.

Więcej
Warsztat skupiony i poświęcony tematowi biblijnych sposobów wywyższania Boga. Chcemy w oparciu o wielość różnych słów biblijnych, wyrażających oddawanie chwały, przyjrzeć się istocie uwielbienia. Pragniemy również zwrócić uwagę, że nasza kreatywność, reakcje, wybrany sposób wywyższania jest zasługą przychodzącej Obecności Bożej – tylko dzięki temu, że ON jest, pojawia się różnorodność i rozmaitość. Warsztat będzie swego rodzaju studium biblijnym, dzięki któremu –wierzymy – pogłębimy rozumienie biblijnych form uwielbienia poznając ich początki, pochodzenie a także celowość według tego, czego oczekuje sam Bóg, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi, że wszelkim fundamentem i podstawią do oddawania chwały są motywacje oraz SERCE.
Więcej
Warsztat dotyczący uwielbienia Boga wszelką formą ruchu. Przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną oddawać chwałę nie tylko dźwiękiem, pieśnią, słowem, ale też i ciałem. Dla tych, którzy poszukują biblijnych  odpowiedzi na temat uwielbienia i tańca. Wreszcie dla tych, którzy szukają przełomów a ich pragnieniem jest wyjście poza współczesną zachodnią mentalność, która wypchnęła ruch i tanieć poza granice uwielbienia i wywyższania Boga. Pragniemy, by warsztat ten przyczynił się do przywracania Jego standardów na ziemi; by wszelkie formy uwielbienia – w tym ruch – przenikały się wzajemnie, tworząc atmosferę nieba pełną doskonałości i harmonii.
Więcej
Warsztat skoncentrowany wokół tematu dziękczynienia. Celem jest zwrócenie uwagi, że COŚ tak niepozornego jak dziękowanie, możne okazać się zagubionym kluczem do bram chwały. Chcemy również, by warsztat unaocznił wszelkie walory dziękczynienia, prostotę jego praktykowania w połączeniu  z muzyką i głęboką modlitwą. Pragniemy również wspólnie z Wami praktykować dziękczynienie, by doświadczyć zmiany w atmosferze wśród trudnych okoliczności.
Więcej
Cykl warsztatów opartych na studium biblijnym skoncentrowanym na temacie starotestamentowych przybytków: historia Izraela wskazuje, że po każdym przebudzeniu i odnowieniu Narodu Wybranego dochodzi do budowy Przybytku Chwały (namiot Mojżesz, Hiskiasza, Uzjasza…). W czasie warsztatu chcemy skierować naszą uwagę na ideę nieustannej obecności przed Bożym Tronem oraz ciągłego oddawania chwały; pragniemy odkrywać zależność między Bożą Obecnością, nawiedzeniem a postawą nieustającego i niegasnącego głodu ludzi, którzy ze wszystkich sił chcą oddawać chwałę w Duchu i Prawdzie.

Więcej
Warsztat skierowany do osób, które czują, że Bóg wzywa je do uwielbienia. Chcemy wspólnie z wami zastanowić się nad istotą powołania: w jaki sposób właściwie je rozpoznać i jak nie ulec wypaleniu odwracając się od miejsca, które zaplanował dla nas Bóg. W trakcie warsztatu chcemy zwrócić uwagę na cechy i obdarowania, którymi odznaczają się wszyscy wezwani do ekstremalnego uwielbienia: gotowość, by zapłacić cenę i zgoda, by nagrodą był ON SAM, jedyny Bóg, by on wystarczył. Zgodnie z tym, co wierzymy i rozumiemy, że mówi Boże Słowo pragniemy wyrazić, że Godzien jest On, by poświęcić wszystko: dla Jego chwały, dla Jego czci… nasz sposób życia, strefę komfortu, przyzwyczajenia… wszystko – by wygraną, bezcenną perłą był TYLKO BÓG.