Nowa Pieśń

nowa pieśń

to co odwieczne, dawne – wciąż nowe: jak świeży sok, odnawiająca się trawa; jedyny możliwy ruch – według wiatru Ducha; to co istnieje, jak gdyby stworzone na nowo; nowa rzecz – CHADASH… I śpiewali nową pieśń przed tronem (…) Obj 14, 2; trwanie w nieustannym posłuszeństwie – Jego klucz do Nowej Pieśni: nieustannie świeżego wyrażania Tehillah, Zamar, Hallal…

Niech naszym jednym pomysłem będzie słuchanie Tego Który Zasiada na Tronie, jedyna dowolność to pogoń za Duchem: by przeszłość, teraźniejszość, przyszłość były dotknięte prawdą: zbawieniem, uzdrowieniem, uwolnieniem. By stać się jak liście w ruchu zawsze zgodnym z kierunkiem W I A T R U; by być narzędziem w Jego dłoni, by być Jego głosem – tego pragniemy, tego szukamy, za tym biegniemy!

Każdego dnia chcemy słyszeć bardziej i widzieć więcej, by pieśń, którą śpiewamy zawsze była NOWA: by miała moc sprowadzać niebo na ziemię; by Jego chwała była tu i teraz.

Więc jeśli tak jak my, chcesz każdego dnia uczyć się słuchać, by wyśpiewywać pieśń w Jego sposób, by być ustami Tego, który Jest Godzien – poszukuj razem z nami świeżej, odradzającej się… ODNAWIAJĄCEJ PIEŚNI.

Dowiedz się więcej

Po co i dla kogo?

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy tęsknią za nieustanną świeżością w uwielbieniu wobec stałych prawd ustanowionych przez Boga.

Celem warsztatu jest nasłuchiwanie Ducha Świętego oraz umiejętne rozpoznawanie jego głosu, prowadzenia – by wywyższanie Naszego Boga nigdy nie było tym, co chcemy my, ale tym, co On chce. Dążeniem naszym będzie nabywanie odwagi, by w każdej chwili wybierać tylko JEGO wskazówkę – jedyną możliwość do wyśpiewania Nowej Pieśni. Przez warsztat chcemy pokazać nieodłączne hebrajskie formy uwielbienia towarzyszące powstaniu nowej pieśni.

Czego się uczymy?

praktycznego oddawania chwały według wskazówek Ducha
posłuszeństwa i odwagi wobec słyszanego głosu
biblijnych środków wyrazu nowej pieśni
używania darów Ducha Świętego danych kościołowi