Lider Dawida

Lider Dawida

pulsujący rytm w sercu; wyraźny, dobrze odczuwalny, otoczony przestrzenią i perspektywą jutra; dokładnie wie, co się wydarza – człowiek według Bożego Serca

Kocha patrzeć na PASJĘ; strzeże jej jak największego skarbu.

Nie śpi bo widzi marzenie na wyciągnięcie ręki. Wierzy, że wszystko jest możliwe; wie dlaczego Chwała podnosi się, kiedy staje z innymi, by wielbić. Współpracuje z niebem; dojrzewa każdego dnia, podnosi głowę naprzeciw przeszkodom i trudom – bo dar zobowiązuje, więc się uczy, wzrasta. Potrzebuje czasu, ale płomień w jego sercu nie gaśnie, zniechęcenie, zmaganie… nic go nie zatrzyma. Jak dobry szafarz: odpowiada przed samym niebem. Widzący: ludzi, potencjał, różnorodność, bogactwo obdarowania; zachwyca się. Nie spocznie, póki nie wydobędzie skarbu, nie podniesie rąk szukających odpowiedzi. Jego wzrok jest przenikliwy, przeszywa duszę, jest jak wołanie, „spróbuj!”. Jego dotyk – uśmierza ból, strach, zakłopotanie. Kiedy powstaje, milkną głosy, gdy przemawia – wzbudza szacunek, gdy śpiewa i gra – nikt nie ośmieli się być… obojętny. Zawsze gotowy usłyszeć Jego głos; zawsze gotowy pójść za NIM bez reszty. LIDER DAWIDA

Dowiedz się więcej
Dla kogo i po co?

Warsztat przeznaczony dla osób wezwanych do uwielbienia: zarówno tych, którzy rozumieją miejsce swojego powołania, jak też tych, którzy potrzebują zachęty, upewnienia, przekonania… Chcemy podczas warsztatu przyjrzeć się biblijnemu modelowi lidera uwielbienia, by zrozumieć niezbędne zasady w służbie do aktywowania się duchowych obdarowań. Poprzez studium biblijnych wzorców liderów uwielbienia chcemy zrozumieć, jak pośród codziennego życia stać w miejscu wyłączności dla NIEGO.

Czego się uczymy?

jak w praktyce korzystać z biblijnych wzorców liderów uwielbienia
jak pośród okoliczności „sięgnąć” po biblijny model uwielbienia
rozumienia jakich ludzi uwielbienia szuka Bóg
nazywania celów w służbie według biblijnych treści i wskazówek