Fałszywe uwielbienie

Fałszywe uwielbienie

zagubienie, kryzys, religia, forma, skostnienie, ból, wypalenie, rezygnacja, monotonia, brak przełomu, upadek, wycofanie, porażka; puste dźwięki, cielesność, smutek, pusta uczynkowość, ludzka gorliwość bez GŁĘBI; fałszywe uwielbienie: przeciw Bożej Obecności, przeciw trwaniu w miejscu by zobaczyć Go…twarzą w twarz; przeciw Duchowi, oczyszczeniu, światłu; przeciw świeżemu słowu, przeciw wdzięczności, przeciw powołaniu

Jako ludzie kochający uwielbienie chcemy obnażyć wszystko, co oddala pragnących wywyższać Boga od oddawania chwały „w duchu i prawdzie”. Niech fałszywy anioł światłości i wszystko, co ze sobą niesie: pułapkę, zwodzenie, ignorancję, rutynę, bierność, poczucie winy, odrzucenie… niech wszytko to zostanie zdemaskowane; by Ci, których wzywa Bóg, bez kłamstwa, fałszu, szukali tylko Jego Twarzy; by Ten, Który Jest Godzien był wywyższany.

Jeśli tęsknisz za miejscem „czystego” uwielbienia Boga… jeśli pragniesz być w miejscu, w którym jest tylko ON i jeśli niezgoda na rutynę i oziębłość rozpala twoje serce – stań razem z nami w wyraźnej opozycji do FAŁSZYWEGO UWIELBIENIA!

Dowiedz się więcej

Po co i dla kogo?

Zapraszamy do współpracy wszystkich związanych z służbą uwielbienia.

W trakcie spotkania chcemy pokazać, czym uwielbienie nie jest, jakie pułapki czyhają na wszystkich związanych z służbą oraz w jaki sposób zdemaskować fałszywego anioła światłości. Pragniemy zachęcić wszystkich zniechęconych i stojących w miejscu zamieszania. Chcemy, by warsztat przyczynił się do tego, aby każdy, kto jest wybrany przez Boga nie ustał odwracając się od miejsca powołania i przeznaczenia.

Czego się uczymy?

biblijnych zasad uwielbienia
jak rozpoznać miejsce zwiedzenia
jak zachować własne powołanie
w jaki sposób stanąć w opozycji do wszelkiego fałszu
czym jest prawdziwe uwielbienie w duchu i prawdzie