Ekspresja nieba

Ekspresja nieba

chwała, ogień, dźwięk, ruch; idealne oczekiwanie, wszystko co istnieje – TRWA, jest – wokół Tego Który Zasiada; harmonia, przenikanie, świeżość, DUCH… I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego g r z m o t u; a głos, który usłyszałem brzmiał jak dźwięk harfiarzy (…) Obj 14, 1-2. Oto Ekspresja Nieba!

Niech niebo będzie tu i teraz: Jak w niebie, tak i na Ziemi Mt 6, 10;  tak jak modlił się nasz jedyny IDOL. Tego chcemy – uczyć się i być uczeni. Po wielu latach chodzenia z Jezusem, szukania, pytania: Boże ale jak?? Po wielokrotnym odkrywaniu na nowo, po ekstremalnym trwaniu w głodzie, tęsknocie, po postach i modlitwie, po czasie trwania w kryzysach i uniesieniach, po wielu zmianach i byciu CONSTANS, wiemy już: zależy nam właśnie na tym – by na ziemi było tak jak w niebie, tu i teraz.

Chcemy wspólnie z Wami uczyć się ekspresji nieba! Trwania w oczekiwaniu przed Bogiem aż zdecyduje ON, jak zabrzmi nowa pieśń, nowy dźwięk, nowe słowo; aż będzie tylko to, czego chce ON.

Jeśli więc tak jak my: tęsknisz za rzeczywistością nieba tu i teraz, szukasz tylko tego, czego chce Bóg, jeśli marzysz o ekstremalnie harmonijnym uwielbieniu, gdzie wszystko, co pochodzi od NIEGO będzie ważne, a dźwięk ruch, kolor, słowo stworzą niepodzielną całość… spotkajmy się; by sprowadzić niebo na ziemię: ogień, chwałę, pasję… EKSPRESJĘ NIEBA.

Dowiedz się więcej
Dla kogo i po co?

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy noszą w sercu rozwój uwielbienia; którzy czują, że jest więcej, mocniej i głębiej.

Celem warsztatu jest sprowadzanie atmosfery nieba na ziemię dzięki głębokiemu słuchaniu Ducha Świętego; osiągnięcie poziomu, w którym Jego prowadzenie będzie jedynym standardem dla kościoła. Podczas spotkań chcemy doświadczać uwielbienia, w którym panuje harmonia i wzajemne przenikanie modlitwy i muzyki; chcemy podążać za twórczym i natchnionym wyrażaniem słów pod wpływem słyszanych dźwięków.

Ekspresja nieba to  warsztat, którego celem jest wejście w miejsce, w którym przechodzenie z rozumnego grania i śpiewania do w pełni natchnionej gry, śpiewu i modlitwy będzie normą.

Czego się uczymy?

uwielbienia w posłuszeństwie Duchowi Świętemu
uwielbienia według niebiańskiego wzorca (Obj 4)
interpretacji  słowa instrumentem
wyrażania Bożego poruszenia poprzez ruch, taniec, kolor
modlitwy, uzdrowienia, prorokowania dźwiękiem, ruchem, kolorem
ekspresji nieba dla Polski