Vyjádření nebe

 Vyjádření nebe

Sláva, oheň, zvuk, pohyb, ideální očekávání, všechno, co existuje – TRVÁ, je – okolo Toho, který sedí na trůnu. Harmonie, průnik, svěžest, DUCH… „Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl, jako když hudebníci hrají na loutny.“  Zj 14,2 Tohle je vyjádření nebe!

Ať je nebe tady a teď: jako v nebi, tak i na Zemi (Mt 6,10) – tak se modlil náš jediný VZOR. To se chceme sami učit a chceme to také učit druhé. Po mnoha letech chození s Ježíšem, hledání a ptaní se: Bože, ale jak?, po mnohonásobném znovuobjevování, po vytrvalém přebývání v hladu, touze, radikálních půstech a modlitbách, po čase krizí i euforií, po mnoha změnách a konstantním přebývání už víme, že to, na čem nám skutečně záleží, je, aby na zemi bylo tak, jako na nebi; tady a teď.

Chceme se společně s vámi učit vyjádření nebe! Přebývání v očekávání před Bohem, až ON rozhodne, jak zazní nová píseň, nový zvuk, nové slovo. Až bude jenom to, co chce ON.

Pokud tedy stejně jako my toužíš po realitě nebe tady a teď, jestli hledáš jenom to, co chce Bůh, pokud toužíš po radikálním harmonickém uctívání, kde všechno, co  vychází od NĚHO, je důležité, a zvuk, pohyb, barva i slovo vytváří nedělitelný celek…, setkáme se, abychom přivedli nebe na zem: oheň, slávu, vášeň… VYJÁDŘENÍ NEBE.

Přečti si více

Pro koho a proč?

Zveme ke spolupráci všechny, kdo v srdci nosí rozvoj uctívání. Ty, kdo cítí, že je tu něco víc, něco mocnějšího a hlubšího.

Cílem workshopu je přivádění atmosféry nebe na Zem díky hlubokému naslouchání Duchu svatému. Dosáhnutí úrovně, na níž bude Jeho vedení jediným standardem pro církev. Během setkání chceme zakoušet uctívání, v němž panuje harmonie a vzájemné prolínání modlitby a hudby. Prostřednictvím hudby, zvuků a slov se budeme učit odečítat, co říká Duch svatý, a prostřednictvím modlitby a melodie nástroje následovat to, co dělá.

Vyjádření nebe, to je workshop, jehož cílem je vstoupit na místo, v němž se stane normou přecházení z rozumného hraní a zpívání do plně inspirované hry, zpěvu a modlitby.

Co se učíme?
uctívání v poslušnosti Duchu svatému
uctívání podle nebeského vzorce (Zj 4)
interpretace slova nástrojem
vyjadřování Božího pohybu prostřednictvím tance, pohybu, barev
modlitby, uzdravení, prorokování zvukem, pohybem, barvou
vyjádření nebe pro Českou republiku