Projekty v přípravě

PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ

Jsme kreativní. Následujeme Boží hlas a Jeho vítr a přitom tvoříme další projekty. Sníme o tom, aby každý z nich přispěl k šíření radikální úrovně uctívání Toho, který sedí na trůnu!

Více
Kolka je určená všem, kdo jsou spojení s chválou. Každému, kdo je hladový, touží po rozvoji při hledání radikální Boží chvály. Na škole se dotkneme témat spojených s biblickými základy uctívání: od historie až po formy vzdávání chvály, popsané v Písmu. Budeme prakticky realizovat biblické vzory uctívání. Škola bude místem, kde se budeme snažit, aby se slovo stalo životem a aby teorie byla pouze základem praxe.
Více
Workshop týkající se uctívání Boha všemi formami pohybu. Je určený všem, kdo touží vzdávat chválu nejen zvukem, písní a slovem, ale i tělem. Těm, kdo hledají biblické odpovědi na téma uctívání a tance. A také těm, kdo hledají průlomy a mají touhu vyjít mimo současnou západní mentalitu, která vypudila pohyb a tanec za hranice uctívání a vyvyšování Boha. Toužíme po tom, aby se tento seminář přičinil o navrácení Božích standardů na zem: aby se všechny formy uctívání – včetně pohybu – vzájemně prolínaly a vytvářely atmosféru nebe, plnou dokonalosti a harmonie.

Více
Cyklus workshopů založených na biblickém studiu, zaměřeném na téma starozákonních stánků. Historie Izraele ukazuje, že po každém probuzení a obnovení vyvoleného národa dochází k budování příbytku chvály (stany Mojžíšův, Chizkijášův, Uzijášův…). Během semináře se chceme soustředit na myšlenku nepřetržitého přebývání před Božím trůnem a neustálého vzdávání chvály. Toužíme odhalovat souvislosti mezi Boží přítomností, Božím navštívením a postojem nepřetržitého a neuhasitelného hladu lidí, kteří ze všech sil chtějí vzdávat chválu v duchu a v pravdě.

Více
Workshop je zaměřený na téma biblických způsobů vyvyšování Boha. Na základě mnoha různých biblických slov, vyjadřujících vzdávání chvály, se podíváme na podstatu uctívání. Chceme si také všímat toho, že naše kreativita, reakce a zvolený způsob vyvyšování jsou výsledkem přicházející Boží přítomnosti. Jedině to, že ON je, má zásluhu na tom, že se objevuje různorodost a rozmanitost. Seminář bude svého druhu biblickým studiem. Věříme, že si díky němu prohloubíme porozumění biblickým formám uctívání, protože poznáme jejich počátky, původ a také účelnost podle toho, co očekává sám Bůh. Zároveň si uvědomíme, že veškerým základem a podstatou pro vzdávání chvály jsou motivace a SRDCE.

Více
Workshop je zaměřený na téma díkůvzdání. Cílem je uvědomit si, že něco tak nenápadného jako děkování může být ztraceným klíčem k branám chval. Zároveň chceme, aby seminář zvýraznil všechny pozitivní rysy díkuvzdání a ukázal, jak je jednoduché ho praktikovat ve spojení s hudbou a hlubokou modlitbou. Toužíme také společně s vámi praktikovat díkůvzdání, abychom zakusili změny v atmosféře uprostřed těžkých okolností.
Více
Workshop je určený pro lidi, kteří cítí, že je Bůh volá k uctívání. Chceme se společně s vámi zamyslet nad podstatou povolání: jakým způsobem ho správně rozpoznat a jak nepodlehnout vyhoření, když se odvrátíme od místa, které pro nás Bůh naplánoval. Během semináře se chceme zaměřit na vlastnosti a obdarování, kterými se vyznačují všichni, kdo jsou povolaní k radikálnímu uctívání: připravenost zaplatit cenu a souhlas, aby odměnou byl ON SÁM, jediný Bůh, a aby On byl dostačující. V souladu s tím, o čem věříme, že to říká Boží slovo, a tím, jak tomu rozumíme, chceme vyjádřit, že On je hoden, abychom mu věnovali vše. Abychom pro Jeho slávu, pro Jeho čest obětovali svůj způsob života, sféru komfortu, zvyky…, zkrátka všechno – aby vyhranou, drahocennou perlou byl JENOM BŮH.

Vůně srdce: jedinečný projekt pro odvážné!

Na začátku byla… vůně srdce. Setkání s Bohem, který ke mně promluvil a dal mi jasně pochopit, že srdce…, že právě ono je klíčem ke dveřím, jimiž se vchází na místo, kde JE BŮH. Od té chvíle minulo třicet let, ale pamatuji si to přesně. To, co se tehdy stalo, dalo počátek tomu, co je dnes: Life4worship.

Vůně srdce, to je místo intimity, hloubky, setkání s NÍM tváří v tvář. SRDCE je klíčem k radikálnímu uctívání, radikálnímu přebývání s Bohem.

Zveme vás k výjimečnému projektu: do tajemné zahrady, v níž se setkáme s krásou a tajemstvím.

Již brzy.