Nová píseň

 Nová píseň

To, co je odvěké, dávné – je stále nové: jako čerstvá šťáva, jako obnovující se tráva. Jediný možný pohyb je podle větru Ducha. To, co existuje, je jakoby nově stvořené. Nová věc, CHADASH… „Zpívali jakoby novou píseň před trůnem…“ (Zj 14,3) Přebývání v nepřetržité poslušnosti je Jeho klíčem k nové písni, k neustále čerstvému vyjadřování Tehillah, Zamar, Hallal

Ať je naší jedinou myšlenkou poslouchat Toho, který sedí na trůnu. Jediná dobrovolnost je honba za Duchem: aby minulost, současnost i budoucnost byly dotčeny pravdou, tedy spasením, uzdravením a osvobozením. Abychom se stali takovými, jako list, který se vždy pohybuje v souladu s pohybem VĚTRU. Abychom byli nástrojem v Jeho ruce, abychom byli Jeho hlasem. Po tom toužíme, to hledáme, za tím běžíme!

Každý den chceme slyšet více a vidět více, aby píseň, kterou zpíváme, byla vždycky NOVÁ. Aby měla moc přivádět nebe na zem. Aby Jeho sláva byla tady a teď.

Jestli se tedy chceš stejně jako my učit každý den naslouchat, abys mohl zazpívat píseň Jeho způsobem, abys byl ústy Toho, který je hoden – pojď spolu s námi hledat čerstvou, obrozující se, OBNOVUJÍCÍ PÍSEŇ.

Přečti si více

Pro koho a proč?

Zveme ke spolupráci všechny, kteří touží po neustálé svěžesti v uctívání a respektují a přijímají všechny pravdy o uctívání, které Bůh ustanovil ve svém Slově.

Cílem workshopu je naslouchání Duchu svatému a dovedné rozpoznávání Jeho hlasu a vedení – aby vyvyšování našeho Boha nikdy nebylo tím, co chceme my, ale tím, co chce On. Budeme usilovat o nabývání odvahy, abychom si v každé chvíli vybrali jenom JEHO vedení – jedinou možnost k zazpívání nové písně. Prostřednictvím workshopu chceme ukázat neoddělitelné hebrejské formy uctívání, které doprovázejí vznik nové písně.

Co se učíme?
prakticky vzdávat chválu podle pokynů Ducha
poslušnosti a odvaze jednat podle slyšeného hlasu
biblické prostředky vyjádření nové písně
užívání darů Ducha svatého, daných církvi