Falešné uctívání

Falešné uctívání

Zmatek, krize, náboženství, forma, zkostnatělost, bolest, vyhoření, rezignace, jednotvárnost, chybějící průlom, ochablost, stažení se, porážka. Prázdné zvuky, tělesnost, smutek, prázdné skutky, lidská horlivost bez HLOUBKY. Falešné uctívání jde proti Boží přítomnosti, proti setrvávání na místě, abychom Ho uviděli tváří v tvář, proti Duchu, očištění, světlu, proti čerstvému slovu, proti vděčnosti, proti povolání.

Jako lidé, kteří milují chválu, chceme obnažit všechno, co lidi toužící vyvyšovat Boha odvádí od vzdávání chvály „v duchu a pravdě”. Falešný anděl světla a všechno, co s sebou nese – past, svody, ignoranci, rutinu, pasivitu, pocit viny, odmítnutí… – ať je to všechno odhaleno, aby ti, které Bůh volá, bez lží a falše hledali jenom Jeho tvář. Aby Ten, který je hoden, byl vyvýšen.

Jestli sníš o místě „čistého” uctívání Boha, jestli toužíš být na místě, kde je jenom ON a jestli tvé srdce rozpaluje nesouhlas s rutinou a ochladnutím, postav se s námi do jasné opozice vůči FALEŠNÉMU UCTÍVÁNÍ!

Přečti si více

Proč a pro koho?

Ke spolupráci zveme všechny, kdo jsou spojeni se službou chvály.

Během setkání chceme ukázat, co není uctívání, jaké svody a pasti číhají na všechny, kdo jsou spojení se službou chvály, a jak demaskovat falešného anděla světla. Toužíme povzbudit všechny znechucené a ty, kdo stojí v místě zmatku. Chceme, aby tento seminář pomohl k tomu, aby nikdo, kdo je Bohem vybraný, nepřestal a neodvrátil se od místa povolání a předurčení.

Co se učíme?
Biblické zásady uctívání
Jak poznat místo svodu
Jak zachovat své povolání
Jak se postavit do opozice vůči každé falešnosti
Co je skutečné uctívání v duchu a v pravdě