LIFE4WORSHIP – ŽIVOT V RADIKÁLNÍM UCTÍVÁNÍ 

Life4worship je projekt, který se zrodil z touhy, vášně a pocitu nepohodlí. Z touhy dotknout se nejhlubší hlubiny, skočit z nejvyšší výšiny.
Life4Worship je odvaha vydat se do neznáma, snaha odkrýt dosud neprozkoumané, abychom mohli uvidět neviditelné. Je to palčivá touha jít blíže, roztrhnout oponu a vstoupit na místo proměnění. Je to bláznivý stav, kdy všechno stavíme na TOM, KTERÝ JE. Je to riziko, cesta do neznáma.. Je to stíhání nedostižitelného. Je to opozice vůči strachům, zvykům, rutině… Připoj se a poběžíme společně! Aby nebe bylo tady a teď, aby On byl s námi… Tváří v tvář.

Life4worship – život pro uctívání, radikální přebývání v přítomnosti Krále!

Více

Máme neobyčejné, bláznivé a mimořádné potěšení pozvat tě, aby ses připojil k našemu projektu Lifie4worship (L4W). V centru toho, čím bude L4W, je CHVÁLA; uctívání Toho, koho vyznáváme za svého jediného Krále, Spasitele a Pána – Ježíše Krista. Naší snahou bude vytvořit místo, kde budeme mluvit o všem, co se týká vzdávání chvály Bohu. Chceme se sdílet o tom, co hoří v našich srdcích, usilovat o to, aby spatřila denní světlo drahocenná obdarování těch, kteří se o ně budou chtít podělit právě s námi. Naší touhou je, aby se prostor, který vytvoříme, stal platformou, místem setkání, porozumění, úcty a druhé příležitosti. Toužíme uvidět to, co Bůh vložil do jednotlivých národů, abychom konečně mohli objevit tu jedinou neopakovatelnou píseň, píseň našeho vlastního národa.

Chtěli bychom inspirovat druhé a sami inspiraci přijmout; povzbuzovat a sami být povzbuzeni; rozpalovat a sami se rozpálit!

Říkáme STOP všem schématům, protože jako autoři Life4worship se chceme vrhnout do propasti toho, co pro nás Bůh připravil! I když nevíme, kde a jaké bude místo přistání, doufáme, že se stane tím nejlepším.

Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí
(Ž 42,8)

Poušť
Poušť

Přemýšlím, nakolik si asi král David uvědomoval své nepřetržité přebývání v uctívání. Když studuji vzorce jeho chování, zdá se mi, že ne pokaždé si byl vědom, že jeho reakce se stávaly uctíváním. Tahle dětská nevinnost…, to je asi klíčový rys Davidova chování. Čím komplikovanější okolnosti, tím více důvěry. Obyčejný, každodenní život se proměňoval v nadpřirozené události. „Muž

MORE

DOPORUČUJEME

David tent
David’s Tent
A non–stop worship gathering.
Podcast
Since Your Love
Brandon Hampton
Podcasts
Musisz komuś służyć
MateO
Poznej sám sebe!
Neboli něco pro odvážné

Workshopy uctívání
Jako v nebi tak i na zemi

Náš TEAM