Davidův vedoucí

Davidův vedoucí

Pulsující rytmus v srdci, výrazný, dobře vnímatelný, obklopený prostorem a perspektivou zítřka. Přesně ví, co se děje – je to člověk podle Božího srdce.

Rád vidí VÁŠEŇ; střeží ji jako největší poklad.

Nespí, protože vidí splnění snů na dosah ruky. Věří, že všechno je možné. Ví, proč se pozvedá sláva, když stojí spolu s jinými, aby uctívali. Spolupracuje s nebem. Dozrává každého dne, pozvedá hlavu proti překážkám a nesnázím – protože dar zavazuje; proto se učí a roste. Potřebuje čas, ale plamen v jeho srdci nehasne, zklamání ani boje…, nic ho nezastaví. Jako dobrý správce se zodpovídá před samotným nebem. Vidí lidi, potenciál, různorodost, bohatství obdarování. Je nadšený. Nespočine, dokud nevydoluje poklad, dokud nepozdvihne ruce hledající odpověď. Jeho pohled je pronikavý, proráží duše, je jako volání „zkus to!” Jeho dotek tiší bolest, strach i rozpaky. Když povstává, umlkají hlasy; když promlouvá, vzbuzuje úctu; když zpívá a hraje, nikdo se neodvažuje… být lhostejný. Je vždy připraven slyšet Jeho hlas. Vždy připraven jít za NÍM bezezbytku. DAVIDŮV VEDOUCÍ.

Přečti si více

Pro koho a proč?

Workshop je určen lidem s povoláním k uctívání – jak těm, kteří rozumějí místu svému povolání, tak i těm, kteří potřebují povzbuzení, ujištění, přesvědčení… Během workshopu se chceme podívat na biblický model vedoucího chval, abychom pochopili zásady pro službu, nezbytné k tomu, aby se mohla aktivovat duchovní obdarování. Prostřednictvím studia biblických vzorů vedoucích chval chceme pochopit, jak uprostřed každodenního života stát na místě oddělenosti pro NĚHO.

Co se učíme?
Jak v praxi využívat biblické vzory vedoucích chval
Jak uprostřed okolností „sahat” po biblickém modelu uctívání
Porozumět tomu, jaké lidi uctívání Bůh hledá
Pojmenovat cíle ve službě podle biblického obsahu a ukazatelů