Revolution Slider Error: Slider with alias twórcy not found.

Maybe you mean: 'NASZ' or 'ekspresja' or 'rozwój' or 'pasion' or '7j' or 'warsztaty' or 'zapach' or 'piesn' or 'beletnice' or 'you are' or 'warsztaty1' or 'adventure' or 'Wydarzenia' or 'home' or 'twórcy 2' or 'LSC' or 'swiadectwo' or 'happy birthday'

AUTOŘI

Bogdan Kogut
Autor Life4worship, prorocký vedoucí chval, muzikant hledající Boží přítomnost a to, co je v uctívání svěží a nové, oddaný vášni studia Božího slova.

Po mnoho let je spojený s církví KBwCh (Církev Boží v Kristu) v Kaliszi. Jeho touhou je odhalovat dosud neobjevené. Je zamilovaný do intimního trávení času s Bohem. Vášnivý člověk, nosící v srdci touhu po neustálém rozvoji polského uctívání. Tvůrce a spolutvůrce mnoha významných iniciativ, jejichž cílem je povzbuzovat lidi ke kreativnímu, stále novému uctívání Boha zpěvem, tancem, pohybem, barvou, hudbou… Jeho snem je uvidět ničím neomezené vyvyšování Boha a být jeho součástí. Je také trenérem a koučem, který si nesmírně cení spolupráce s lidmi.

Má manželku Gosiu a je otcem dvou dospělých dětí, dcery Sary a syna Kuby. Spolu s celou rodinou jsou oddaní službě a budování Božího království.

Více

Jmenuji se Bogdan. Více než třicet let jsem rozhodnutý neustále, den za dnem, nazývat Ježíše svým jediným Pánem, Spasitelem a Bohem. Více než třicet let prožívám nepřetržitou vášnivou touhu být s Ním a být pro Něho. Fascinuje mě asi každý aspekt života s mým Bohem. Ale to, co je výjimečné, co způsobuje, že v mém srdci neustále plane oheň, je vzdávání Mu chvály vším tím, kým jsem a co mám. Téměř od samého začátku, od chvíle, kdy jsem řekl Ježíši ANO, jsem byl spojený se službou chvály. Nejprve to bylo v Zelené Hoře, později v Żarech, a potom v Łęknicy, kde jsme s manželkou Gosiou založili společenství. V průběhu let jsem se podílel na budování chválicích týmů v církvích, na pořádání evangelizací, na organizování táborů pro vedoucí, hudebních seminářů a workshopů chval. Spolupracoval jsem s místními chválicími skupinami, učil jsem je a zároveň hledal, co je v Božím srdci a v Jeho Slově na téma vzdávání chvály jedinému Bohu. V letech 2000–2003 jsem byl zapojen do modlitebního hnutí „Přímluvci za Polsko” (dnes „Polska dla Jezusa” – Polsko pro Ježíše) a spoluorganizoval jsem v té době konference chvál v Legnicy. V současné době s celou rodinou, manželkou a dětmi, bydlíme v Kaliszi, kde jsme součástí církve KBwCH. Zde jsem nalezl místo, kde jsem měl a stále mám výsadu a možnost rozvíjet vše, co je spojené se vzdáváním chvály Bohu, hledáním Jeho přítomnosti a intimity s ním. Společně se společenstvím v Kaliszi jsme začali budovat zárodky Domu modlitby a chvály. Prostřednictvím různých projektů, jako jsou čtyřiadvacetihodinovky a víkendy chval nebo Svátky stánků, jsme rozvíjeli všechny možné aspekty vzdávání chvály Bohu prostřednictvím hudby, přímluvy, pohybu a tance. Tím vším jsme zároveň uváděli do života Dům modlitby, v němž trvá nepřetržitá modlitba od listopadu 2013. Několik let jsem také součástí skupiny vedoucích chval, s nimiž tvoříme mezidenominační školu uctívání (Letní škola uctívání v Zakościelu). Jsem vděčný za všechno, co jsem do této doby mohl vidět a čeho jsem měl výsadu se účastnit. Věřím ale, že je to teprve skromný začátek celé nesmírnosti nebeské reality, kterou Bůh chce přivést na Zem. Ve svém srdci, tady a teď, já, Bogdan, nosím neukojitelný hlad, nehasnoucí oheň a touhu hledět na Boží slávu a na Jeho tvář. Očekávám také a usiluji o to, abych viděl lidi, kteří Jej vyvyšují bez omezení a bez rozpaků. Lidi, kteří chválí Boha ze všech svých sil, vším, čím jsou, bez ohledu na lidské názory, nesouhlas a cenu, kterou za to musí zaplatit. Chci to nejen vidět, ale chci také být součástí probuzení a každého zavanutí Ducha svatého. Mojí touhou je neustálé odhalování nového a čerstvého. Chtěl bych, abychom jako věřící byli vždy na místě, které nám nedovolí, spokojit se jen se vzpomínkami. Věřím také, že my Poláci máme neopakovatelné obdarování a povolání. Očekávám chvíli, kdy jako národ vykopeme svůj jedinečný, vzácný a neopakovatelný způsob vzdávání chvály Ježíši. Jsem tedy nespokojený a neustále vyhlížím VÍCE! Více ohně, více vášně, více radikálního života, ŽIVOTA PRO UCTÍVÁNÍ.

Bogdan Kogut
Life4worship